Dette er Ragde Eiendom

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

I dag består konsernet Ragde Eiendom AS av 287 selskaper og datterselskaper som til sammen eier ca 1,22 millioner kvadratmeter næringseiendom, fordelt på lager, kontor, butikk/kjøpesenter, industri, hotell, og 5217 parkeringsplasser. I tillegg eier konsernet 531 leiligheter for utleie. Eiendomsmassen er geografisk godt spredt, med hovedvekt i Oslo og Bergen. Selskapet eier også bygg i Belgia, Nederland, Sverige, Danmark og Finland.

Selskapets eiendomsportefølje har i dag en markedsverdi på ca NOK 30,4 milliarder. Konsernets eiendomsportefølje er godt diversifisert og har i alle år levert svært gode resultater. Budsjetterte leieinntekter for 2020 er NOK 1,95 milliarder.

Til sammen har selskapet 54 ansatte, 22 i administrasjonen i hovedsak på forvaltning og regnskap, 3 senterledere, 11 vaktmestere og 18 bygningsarbeidere som driver kontinuerlig oppussing av konsernets leilighetsportefølje.

Ragde Eiendom ble etablert i 1995. Hovedkontoret har beliggenhet på Ensjø i Oslo og selskapet har i tillegg et avdelingskontor i Bergen.

 C14B8373

Ragde Eiendom

Gladengveien 3b

0661 Oslo

post@ragde.no

tel 22 62 62 20

fax Send heller mail


Våre medarbeidere

Vaktmestere

Regnskap

Eiendomsforvaltere

Administrasjon

Våre selskaper