Dette er Ragde Eiendom

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

I dag består konsernet Ragde Eiendom AS av 287 selskaper og datterselskaper som til sammen eier ca 1,485 millioner kvadratmeter næringseiendom, fordelt på lager, kontor, butikk/kjøpesenter, industri, hotell, og 7724 parkeringsplasser. I tillegg eier konsernet 504 leiligheter for utleie. Eiendomsmassen er geografisk godt spredt, med hovedvekt i Oslo og Bergen. Selskapet eier også bygg i Belgia, Nederland, Sverige, Danmark og Finland.

Selskapets eiendomsportefølje har i dag en markedsverdi på ca NOK 36 milliarder. Konsernets eiendomsportefølje er godt diversifisert og har i alle år levert svært gode resultater. Budsjetterte leieinntekter for 2020 er NOK 2,2 milliarder.

Til sammen har selskapet 52 ansatte, 22 i administrasjonen i hovedsak på forvaltning og regnskap, 2 senterledere, 14 vaktmestere og 14 bygningsarbeidere som driver kontinuerlig oppussing av konsernets leilighetportefølje.

Ragde Eiendom ble etablert i 1995. Hovedkontoret har beliggenhet på Ensjø i Oslo og selskapet har i tillegg et avdelingskontor i Bergen.

 C14B8373

Ragde Eiendom

Gladengveien 3b

0661 Oslo

[email protected]

tel 22 62 62 20

fax Send mail


Våre medarbeidere

Vaktmestere

Regnskap

Eiendomsforvaltere

Administrasjon

Våre selskaper