Lahaugmoen Næringspark

Nytt næringsbygg med Staples som leietaker.

Kontakter