fbpx

Åpenhetsloven

REDEGJØRELSE ETTER ÅPENHETSLOVEN – RAGDE EIENDOM AS

 

Ragde Eiendom AS virksomhet er organisert under morselskapet Ragde Eiendom AS med underliggende datterselskaper. Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap med hovedkontor i Oslo, som eier og forvalter eiendommer i Norge og Norden, og delvis i øvrige land i Europa. Selskapet driver hovedsakelig utleie innen næringseiendom, og har også noe fokus på utleie av boligeiendom. Kundemassen er i hovedsak private virksomheter og offentlige aktører innen stat og kommune.

I forbindelse med forvaltningen av våre eiendommer benytter vi mange underleverandører, både for å ivareta den daglige drift og vedlikehold av våre eiendommer, samt for større oppussings og vedlikeholdsarbeider. Vi tilstreber i innkjøpsprosessen å benytte seriøse etablerte aktører som driver på en forsvarlig måte. Her bygger vi også på våre leverandørers egne åpenhetsvurderinger.

Vi tar også ansvar rundt klima og miljø, ved å jobbe med gjenbruk av materialer og interiør der dette er mulig. Selskapets bilpark har de siste årene blitt faset over på mer og mer bruk av elbiler. Vi jobber også aktivt med energioptimalisering av våre eiendommer for å effektivisere oppvarming og redusere energibruk. Vi har også en pågående satsing der vi kartlegger og etablerer ladepunkter for elbiler på egne eiendommer der dette er mulig, og bidrar således til å forenkle bruk av ikke-fossile kjøretøy for både leiekunder og øvrige kunder.

Vi søker å drive etisk forsvarlig i alle ledd, og stiller også krav til våre leverandører om det samme. På den måten gjør vi det vi kan for å bidrag til opprettholdelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi jobber kontinuerlig for å styrke etterlevelsen av kravene i åpenhetsloven, og vil fortsette å jobbe med interne tiltak og dokumentasjon i perioden fremover.

For henvendelser vedrørende informasjon om hvordan Ragde Eiendom håndterer åpenhetsloven, varsler om eventuelle brudd eller bekymringer, eller øvrige henvendelser vedrørende åpenhetsloven kan sendes til vår epost post@ragde.no, og merkes med «Åpenhetsloven»