Drammensveien 118

Todelt eiendom med trafostasjon leid av Hafslund og nybygde kontor/Showroom-lokaler til Blender Agency. I tillegg en eldre trevilla med tre leiligheter.

Kontakter