Søknad om bolig

Dette skjemaet danner grunnlag for valg av leietaker, påse at skjemaet fylles ut så fullstendig som mulig. Avslag vil desverre ikke bli begrunnet. Alle opplysninger behandles konfidensielt. Skjemaet kan skrives ut og fakses til nummer Send mail hvis du ikke ønsker oppgi personopplysninger over nett.

Click here for english version
* må fylles ut

Leievilkår

For å få leie en leilighet eller hybel hos oss må man fylle ut et søknadskjema. Søknadsskjema vil bli behandlet av en av våre eiendomsforvaltere. Når søknadskjemaet er ferdig behandlet tar vi kontakt med deg dersom du oppfyller våre kriterier. Vi godtar ikke sosial garanti.

Vi tar minimum 3 mnd. husleie i depositum ved leie av leilighet eller hybel. Kontraktene skrives med 3 mnd. oppsigelsestid hvis ikke noe særskilt ligger til grunn.